Att sanera hussvamp – saker att tänka på

Att sanera hussvamp är nästan alltid ett stort projekt, vilket också, om man har otur eller inte vet hur man ska göra, kan bli väldigt dyrt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp behöver, precis som annan mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta i närheten av material som innehåller kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Detta är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i flera år om miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte medföra dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men ibland kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet samt intilliggande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas med detsamma eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med Tvärstopp och god ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.

Att tänka på då man ska sanera

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är trötthet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar ordentligt. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se också alltid över ventilationen vid en sanering, eftersom den är enormt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.

Att renovera hus

Att renovera hus är för många en dröm. Det är dock inte alltid det blir som man har tänkt sig, och ibland är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med enorma problem som till sist kräver att man renoverar hela huset för att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte bara räcker med sanering.

Ett grundläggande tips när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och fundera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera eller måla om till att riva upp hela huset och praktiskt taget byta ut hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft och pengar är man beredd att lägga ner? Om man inte känner att man klarar av det man ska göra eller har tillräckligt med tid är det bättre att anlita en hantverkare än att slita sig blodig på något som kanske ändå inte blir bra. Det är bra att tänka på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns enorma mängder saker som säljs av ett allt ökande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan göra själv går omlott varandra. Det är ibland klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, om det är vettigt att göra det själv samt om det verkligen är vad man vill ha?

Vid varje renovering krävs verktyg, förutom allt material man ska använda. Om man vill så finns det mesta hos olika företag, men man bör fråga sig innan man spenderar flera tusen kronor på saker som man kanske bara behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar och golvslipar, vilket kan vara en god idé att kolla upp.

När man bygger om och renoverar är det viktigt att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen eftersom det är en tillväxtzon för mögel och annan mikrobiell påväxt. Om man renoverar på grund av just mögel eller fuktskador så är det enormt viktigt att man ser över ventilationen eftersom det annars är hög risk för att möglet kommer tillbaka.

Om mögelangreppet är så omfattande att man inte kan vistas i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att få bidrag. Mögelsanering genom renovering och på så sätt byta ut allt det angripna materialet är det absolut bästa sättet att bli av med inte bara mögelsvamparna utan även deras sporer och mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortsätta orsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett måste. Då kan man ta det lugnt i valet av material och hitta till exempel ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag till köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allt utan arbeta successivt – på så sätt kan man leva och bo i huset samtidigt som man renoverar.

Det finns en massa saker att tänka på då man talar om att renovera hus, men främst bör man tänka på att det ska vara något som är kul och som man vill göra – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med Tvärstopp.

Kapell och markiser

Ett bra exempel på hur TVÄRSTOPP kan användas är kapell och markiser.

det brukar inte ta speciellt lång tid innan de börjar se smutsiga ut på grund av påväxt eller alger.

Det bästa skyddet är att spraya på TVÄRSTOPP när de är helt nya.

Spraya på – låt torka och det är klart.

Polymeren fungerar i åratal men blir ytan mättad (smutsig) så kan bakterier leva ovanpå smutsen.
Bara att rengöra med vatten.

Om påväxt och alger sitter djupt,
använd  FULSTOPP med borste eller högtryckstvätt tills ytan är ren.


– FULSTOPP’s tensider tränger in i ytans alla porer och fyller upp dessa. För att ge plats åt TVÄRSTOPP är det därför nödvändigt att skölja av ytan grundligt med vatten efter en FULSTOPP behandling.

Har vanligt tvättmedel
används tidigare måste ytan rengöras grundligt med vatten för att neutralisera de negativt laddade resterna av tvättmedlets (anjontensider) först.

 

Hur man sprutar hustaket utan att riskera livet eller tvingas hyra dyr skylift

Nu finns det inga ursäkter att inte behandla sitt fula tak!

Ett stort problem med att behandla tak är fallrisken och att man inte kommer åt.
Ofta får man hyra dyr skylift eller byggnadställning eller kämpa med långa förlängningslansar till ryggsprutor.

Nu finns det en lösning på detta – nya högtryckstvättar som Kärchers nya högtryckstvättar har en kembehållare på maskinen.
Kembehållaren kan laddas med TVÄRSTOPP.
Högtryckstvätten kan förses med förlängare till lansen så att lansen når långt.
Sedan ställer man in lansen på “kemläge” och sätter igång att spruta.

Ibland kan man stå på marken, vissa hus kan kräva ett bord eller ställning.
Men man slipper springa omkring på taket med ryggspruta och riskera livet eller hyra skylift för tusentals kronor.

Dessutom går det snabbt.
Väggar på industribyggnader i plåt (norrsidorna blir alltid fulla med alger) sprutas på nolltid, det är snarare roligt än jobbigt. Stora gårdsplaner på industrier sprutas enkelt – ingen ryggspruta som behöver fyllas på och blandas stup i kvarten.

TVÄRSTOPP fungerar med alla Kärchers högtryckstvättar med kembehållare.

Är doseringen ställbar så ställ den på max, är den inte ställbar så blir det rätt ändå.
TVÄRSTOPP
skadar inte högtryckstvätten.

BRUKSANVISNING

På nya eller rena ytor:

Spruta, pensla, borsta, svampa eller rulla på utspädd lösning. Låt torka.

Ytor med påväxt & alger:

1. Spruta, pensla, borsta, svampa eller rulla på FULSTOPP  för att döda all befintlig påväxt)

2. Låt verka minst 1 dag och upp till 4 veckor. Tvätta och spola rent grundligt.

3. När ytan är torr, behandla som på en ny eller ren yta med TVÄRSTOPP.

Läs också sidan med tips hur TVÄRSTOPP kan användas på bästa sätt

Tips Hur använda TVÄRSTOPP på bästa sätt

Om påväxter och alger sitter djupt,

använd  FULSTOPP med borste eller högtryckstvätt tills ytan är ren.


– FULSTOPP’s tensider tränger in i ytans alla porer och fyller upp dessa.

För att ge plats åt TVÄRSTOPP är det därför nödvändigt att skölja av ytan grundligt med vatten efter en FULSTOPP behandling.

Använd aldrig (anjonbaserade) tvättmedel

för att rengöra ytor före en TVÄRSTOPP behandling.
Anjonerna neutraliserar TVÄRSTOPPs katjoner.

TVÄRSTOPP  fungerar i åratal

men blir ytan mättad (smutsig) kan bakterier leva ovanpå smutsen.
Det är bara att rengöra med vatten och ytan är ren igen.

Har vanligt tvättmedel  används tidigare

måste ytan rengöras grundligt med vatten för att neutralisera de negativt laddade resterna av tvättmedlets (anjontensider) först.