LÅNGTIDSVERKANDE SKYDD MOT ALGER OCH PÅVÄXT PÅ ALLA YTOR

Positivt laddad polymer utmanar bekämpningsmedlen.

TVÄRSTOPP påväxtskydd är en svensk innovation baserad på positivt laddad vattenlöslig polymer (plast) uppfunnen på Chalmers. Biocid är tillsatt som dödar all påväxt. När biociden torkat finns den katjoniska (positivt laddade) polymeren kvar som en ultratunn yta.

På en positivt laddad yta kan varken mikroorganismer eller påväxter växa.
Laddningen varken minskar eller upphör med tiden.

Hela denna nya svenska teknik är baserad på elektriska laddningar.

Bakterier, virus, stafylokocker och alla mikroorganismer är negativt laddade.

Påväxter som svamp, lavar, alger, jordslag och blånad är också negativt laddade.

Detta betyder att mikroorganismer och påväxt inte kan växa på en positivt laddad yta.

De fastnar och dör.

Polymeren kryper in i alla porer och binder sig elektriskt. Polymeren är godkänd för kontakt med livsmedel.

När ytan torkat så sitter polymeren så hårt att den kan användas även under vatten.

TVÄRSTOPP ger ett fysiskt skydd mot alla påväxter som alger, lavar, blånad, svarta prickar, mögel och svampangrepp –


– Inom- och utomhus.

Använd TVÄRSTOPP till tak, väggar, fasader, gångar, murar, plank, möbler, plast och metall

– På alla typer av ytor.

Ett känt alternativ är bekämpningsmedel baserade på bensaltensid.

Men där lakas bensaltensiden ut av regn med tiden, normalt 2-4 år, men det kan gå ändå fortare om det regnar mycket.

TVÄRSTOPP ingår i Gert Strand AB’s unika produktserie som består av SMITTSTOPP, bakterie- och virusdödande medel mot smittspridning och FULSTOPP för att döda alger och påväxter