BRUKSANVISNING

På nya eller rena ytor:

Spruta, pensla, borsta, svampa eller rulla på utspädd lösning. Låt torka.

Ytor med påväxt & alger:

1. Spruta, pensla, borsta, svampa eller rulla på FULSTOPP  för att döda all befintlig påväxt)

2. Låt verka minst 1 dag och upp till 4 veckor. Tvätta och spola rent grundligt.

3. När ytan är torr, behandla som på en ny eller ren yta med TVÄRSTOPP.

Läs också sidan med tips hur TVÄRSTOPP kan användas på bästa sätt