Tips Hur använda TVÄRSTOPP på bästa sätt

Om påväxter och alger sitter djupt,

använd  FULSTOPP med borste eller högtryckstvätt tills ytan är ren.


– FULSTOPP’s tensider tränger in i ytans alla porer och fyller upp dessa.

För att ge plats åt TVÄRSTOPP är det därför nödvändigt att skölja av ytan grundligt med vatten efter en FULSTOPP behandling.

Använd aldrig (anjonbaserade) tvättmedel

för att rengöra ytor före en TVÄRSTOPP behandling.
Anjonerna neutraliserar TVÄRSTOPPs katjoner.

TVÄRSTOPP  fungerar i åratal

men blir ytan mättad (smutsig) kan bakterier leva ovanpå smutsen.
Det är bara att rengöra med vatten och ytan är ren igen.

Har vanligt tvättmedel  används tidigare

måste ytan rengöras grundligt med vatten för att neutralisera de negativt laddade resterna av tvättmedlets (anjontensider) först.